Détourné era un node cultural que va cessar l'activitat el 2012 i ha clausurat aquest portal web el 2014. Els promotors de Détourné ara estan implicats en projectes com ara el Grup de Reflexió per a l'Autonomia o Discs Imaginals. Es poden descarregar els tres números de Détourné Magazine aqui. Salut!